Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROHLÁŠENÍ K REGISTRACI

prohlášení ke stažení PROHLÁŠENÍ K PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

 

Prohlášení

 

   Zúčastňuji se sportovní akce OSTRAVA HLEDÁ MISTRA SVĚTA - ŠKOLNÍ LIGA HORSKÝCH KOL v Ostravě konané v měsících květen - červen každý čtvrtek, jako závodník. Seznámil jsem se s tratí i bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Jsem si vědom, že moje účast v tomto závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické a fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

 

Jméno a příjmení        ……………………………………….

Datum narození          .............................................................

Třída                            …….…………………………….......

Registrovaný – klub   ….………………………...................

Neregistrovaný – město (obec)………...............................

Podpis závodníka      …………………...............................

u mladších 15 let podpis rodičů .........................................

škola                             .........................................................