Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ LIGA / školáci

 

OSTRAVA HLEDÁ MISTRA SVĚTA

"ŠKOLNÍ LIGA HORSKÝCH KOL"

       Školní liga je určena dětem ze základních škol od 5.třídy do  9.třídy a středoškolákům od 1. do 4. ročníku. 

       Školní ligy se mohou zúčastnit všichni žáci a studenti uvedených tříd a ročníků, přičemž budou rozděleni do samostatných kategorií  registrovaných a neregistrovaných závodníků. Tyto kategorie se budou dále dělit na kategorie chlapců a děvčat.

       REGISTROVANÝM účastníkem se rozumí: že je držitelem licence Českého svazu cyklistiky nebo je členem cyklistického teamu

       NEREGISTROVANÝM účastníkem se rozumí: že je začátečník, který není členem cyklistického teamu

       

 základní škola

 registrovaní kluci

 registrované děvčata

neregistrovaní kluci 

 neregistrované děvčata

5. třída 5RK 5RD 5NK 5ND
6. třída 6RK 6RD 6NK 6ND
7. třída 7RK 7RD 7NK 7ND
8. třída 8RK 8RD 8NK 8ND
9. třída 9RK 9RD 9NK 9ND

střední škola

registrovaní kluci

registrované děvčata

neregistrovaní kluci

neregistrované děvčata

1. ročník 1RK 1RD 1NK 1ND
2. ročník

2RK

2RD 2NK 2ND
3. ročník 3RK 3RD 3NK 3ND
4. ročník 4RK

4RD

4NK 4ND

 

BODOVÁNÍ

JEDNOTLIVCI

  - v každém závodě v jednotlivých kategoriích dostávají všichni závodníci, kteří dojedou závod do cíle, přiděleny body dle tabulky

 

 

 1

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11 a více

35

30

25

20

17

15

13

11

 9

7

 5

 

  - do celkového hodnocení se počítá 5 nejlepších výsledků

 

ŠKOLY

- do hodnocení škol budou započteny body všech účastníků ve všech kategoriích z každého závodu

PODMÍNKA ÚČASTI

- cyklistická přilba

- kartička pojištěnce, žákovská knížka/studentský průkaz - stačí kopie (ověření pro zařazení do jednotlivých kategorií)

- jízdní kolo - horské, trekingové nebo krosové v dobrém technickém stavu (plně funkční brzdy!!!)

- souhlas rodičů, zákonných zástupců nebo pedagogického dozoru u dětí mladších 15let - prohlášení o způsobilosti k účasti na cyklistických závodech

- zaplacené startovné ve výši 30.-Kč

text prohlášení:

Prohlášení

   Zúčastňuji se sportovní akce OSTRAVA HLEDÁ MISTRA SVĚTA - ŠKOLNÍ LIGA HORSKÝCH KOL v Ostravě konané v měsících květen - červen každý čtvrtek, jako závodník. Seznámil jsem se s tratí i bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Jsem si vědom, že moje účast v tomto závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické a fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

Jméno a příjmení        ……………………………………….

Datum narození          .............................................................

Třída                            …….…………………………….......

Registrovaný – klub   ….………………………...................

Neregistrovaný – město (obec)………...............................

Podpis závodníka      …………………...............................

u mladších 15 let podpis rodičů .........................................

škola                             ......................................................... 

10 DOBRÝCH RAD PRO ÚČASTNÍKY

 

1) NA ZÁVODY PŘIJEĎ HODINU PŘED STARTEM

vyzvedni si startovní číslo

projeď si pomalu trať závodu, technické úseky , zatáčky, terénní nerovnosti si projeď i několikrát, avšak vždy s přilbou na hlavě!!!

2) POSLEDNÍ VYDATNÉ JÍDLO SI DEJ 2-3 HODINY PŘED   ZÁVODEM

na startu musíš mít "lehký žaludek"

půl hodiny až hodinu před závodem můžeš sníst například kousek banánu, čokolády, piškoty, oplatek nebo müsli tyčinku a jiné, vše jen v malém množství

s sebou si vezmi pití, stačí neperlivá voda 0,5l - 1l

3) NA ZÁVODY PŘIJEĎ DOBŘE OBLEČENÝ - PAMATUJ, ŽE I NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI ŘÍKAJÍ: "LEPŠÍ JE SE 2X ZPOTIT, NEŽ JEDNOU PROCHLADNOUT"

do batohu si vem suché tričko na převlečení po závodě, pláštěnku nebo nepromokavou bundu v případě změny počasí

4) POŘIĎ SI CYKLISTICKÉ RUKAVICE - LÉPE SE TI BUDE OVLÁDAT KOLO A OCHRÁNÍ TĚ OD NEPŘÍJEMNÝCH ODŘENIN V PŘÍPADĚ PÁDU

5) 15MINUT PŘED STARTEM BUĎ PŘIPRAVEN NA ZÁVOD

zdržuj se poblíž startovní čáry a poslouchej pokyny rozhodčího

6) NA STARTOVNÍ ČÁRU TĚ ROZHODČÍ VYVOLÁ PODLE STARTOVNÍHO ČÍSLA

7) START

nejdříve rozhodčí ohlásí 1minuta do startu, pak 30 sekund, 15 sekund a START

po tomto signálu vystartuješ, dávej si pozor ať nekřižuješ trať a nezpůsobíš pád sobě a ostatním závodníkům

8) ZÁVOD

pokud jedeš více kol, sleduj při průjezdu cílem tabuli, kde je uveden počet kol do konce závodu

pokud to v zápalu boje přehlédneš, tak zvonění znamená, že jedeš do posledního kola

9) PO ZÁVODĚ

po dojetí ihned opusť trať ať nepřekážíš ostatním závodníkům, kteří můžou pokračovat  v závodě

v případě chladnějšího nebo větrného počasí si ihned obleč teplé suché oblečení - nezapomeň i na hlavu!!!

10) VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

počkej na vyhlášení výsledků a i když jsi nebyl mezi prvními 3, tak je sportovní ocenit své soupeře potleskem při vyhlášení